Porady

Wstęp

Projekty domów drewnianych to atrakcyjne domy, charakteryzujące się specyficznym mikroklimatem wnętrz. Domy z bali są zdrowe, ciepłe, a nowoczesne technologie budowy kwalifikują je jako domy energooszczędne. Projekty z bali to najczęściej domy całoroczne, przeznaczone na cele mieszkaniowe, ale znaleźć można również wśród nich małe domki letniskowe z drewna o funkcji rekreacyjnej. Domy drewniane z bali najlepiej komponują się z wiejskim czy podmiejskim krajobrazem, są spełnieniem marzeń o idyllicznym domku wśród pól i łąk. Niemniej są to nowoczesne domy drewniane, spełniające najwyższe wymogi izolacji cieplnej, zmniejszające znacznie koszty użytkowania domu.

02min

Zalety domów budowanych drewnianych:


Wielkim atutem domów z bali jest fakt, że są bardzo ciepłe w zimie i zużywają o około jedną trzecią mniej energii niż domy murowane, natomiast w lecie dają przyjemne uczucie chłodu - szczególnie przy upałach.

  • zdrowe domy drewniane

Domy drewniane jako te budowane z surowca naturalnego regulują samoczynnie poziom wilgotności wewnątrz.  Uzyskany w ten sposób mikroklimat w środku domu jest nie do odtworzenia w innych technologiach. Udowodniono też wiele przypadków wyleczenia alergii i innych dolegliwości za sprawą olejków eterycznych, które wydziela drewno, nie wspominając o zwykłej poprawie samopoczucia mieszkańców takiego domu. W krajach, gdzie drewniane domy są szeroko rozpowszechnione, statystyczny użytkownik tych domów żyje kilkanaście lat dłużej.

  • krótszy czas budowy domów drewnianych

Krótki czas montażu konstrukcji to znaczące korzyści dla Inwestora. W związku z daleko idąca prefabrykacją inwestor otrzymuje konstrukcję budynku o bardzo wysokiej jakości wykonania. Inwestor może zamieszkać w wymarzonym domu znacznie wcześniej niż gdyby był on zbudowany w technologii „mokrej” (np. murowanej) wymagającej długich przestojów pomiędzy realizacją poszczególnych etapów budowy. Krótki czas budowy domu to także mniejsze koszty związane z pracą fachowców, a więc większa oszczędność dla inwestora. Zaletą jest możliwość budowania domów drewnianych w zimie. Poza fundamentami dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa domu drewnianego może odbywać się w okresie zimowym. Wybudowanie domu – jego konstrukcji, sprowadza się do złożenia drewnianych elementów, które łączone są na gwoździe, metalowe łączniki, śruby itp. Zatem nie ma konieczności stosowania przerw technologicznych co znacząco przyspiesza budowę oraz ogranicza koszty.

  • mały ciężar domu i łatwość przebudowy i modernizacji

Mniejszy ciężar elementów  potrzebnych do wybudowania domu to niższe koszty ich transportu na plac budowy. Lżejsza konstrukcja domu ogranicza często wielkość fundamentów a co za tym idzie koszt ich postawienia. Technologia domów drewnianych umożliwia łatwe przebudowy, rozbudowy czy modernizacje przy ściankach działowych czy instalacjach. Ściany wypełnione izolacją cieplną, pozwalają do minimum ograniczyć grubość ścian zewnętrznych dzięki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewnętrznych mają powierzchnię użytkową większą o ok. 10% niż domy murowane.

  • dobra ochrona cieplna domu

 06min

 

Formalności związane z rozpoczęciem budowy:                                                                      

Budowa domu jest dla Państwa poważną inwestycją. Zanim przystąpimy do tak poważnego przedsięwzięcia, warto zebrać potrzebne i niezbędne informacje związane bezpośrednio z budową własnego domu.Najważniejszą rzeczą na samym początku inwestycji jest to, że aby wybudować dom musimy najpierw zakupić działkę. Jest to dobry moment na zastanowienie się, jaki dom Państwo chcą wybudować, który spełniał będzie nasze marzenia.

W pierwszej kolejności wybieramy projekt domu - pomoże to uniknąć ograniczeń, z których wcześniej nie zdawalibyśmy sobie sprawy. Są to dla przykładu wymiary działki czy odległość usytuowania budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Następnie by mieć pewność, że nasz projekt będzie możliwy do zrealizowania na danym terenie powinniśmy złożyć wizytę w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy i sprawdzić czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu (w przypadku jego braku występujemy o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości). W ten sposób uzyskamy informację o przeznaczeniu działki i o ewentualnych ograniczeniach np. wysokość budynku, kąty dachu, dostępu do dróg dojazdowych itp.

Przed zakupem gruntu warto jeszcze sprawdzić prawnego właściciela działki oraz ewentualne zadłużenia czy zobowiązania przypisane do tego terenu. Tę czynność wykonamy w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Mając już działkę i projekt naszego domu jesteśmy zobowiązani uzyskać pozwolenie na budowę (w urzędzie starostwa). Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy zgromadzić dokumenty:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu - jest to usytuowanie przez projektanta naszego budynku i takich elementów jak brama wjazdowa czy lokalizacja zbiornika na nieczystości na mapie naszej działki. Warto w tym momencie wspomnieć, że aktualne mapy do celów projektowych są wydawane przez składnice map geodezyjnych, które obejmują określony teren. Bardzo często czas oczekiwania na mapy jest długi i warto w ten dokument zaopatrzyć się odpowiednio wcześniej,

  • projekt architektoniczno-budowlany naszego domu - możemy zmówić projekt indywidualny, projekt gotowy lub adaptację projektu gotowego. Projektant jest zobowiązany do przekazania nam czterech jego egzemplarzy. Powinniśmy również zwrócić uwagę czy zostało dołączone zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów i ubezpieczenie. Jest to wymóg urzędowy,

  • przydział mocy (prądu) wydawany przez zakład energetyczny. Jeśli jest doprowadzony gaz to również promesę przydziału gazu a także oświadczenia innych zakładów o zapewnieniu dostaw mediów (wody, ciepła). Decyzja (zgoda na budowę) powinna być wydana w przeciągu jednego miesiąca (w sprawach trudnych do 2 miesięcy). Pozwolenie jest wydawane bezterminowo natomiast budowę trzeba rozpocząć w ciągu dwóch lat i przerwa w inwestycji nie może trwać dłużej niż dwa lata. Istnieje możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy dom.

Dodatkowych pozwoleń na budowę nie wymagają m.in. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (wymagane jest jedynie zgłoszenie organom administracji architektoniczno-budowlanej).

Kolejnym obowiązkiem inwestora jest zatrudnienie kierownika budowy i złożenie zawiadomienia do inspektoratu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu budowy (7 dni przed rozpoczęciem robót). Musimy również pamiętać o dołączeniu do zawiadomienia oświadczenia, od naszego kierownika budowy, o przyjęciu obowiązków na budowie.

 

 Ptaszek B.D.D. oferuje budowę:

- domów mieszkalnych,
- domów jednorodzinnych,
- domów energooszczędnych,

- domów drewnianych rekreacyjnych,
- domów letniskowych i całorocznych,

- domów murowanych,
- innych zabudowań drewnianych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu
telefonicznego lub e-mailowego.


tagi:

domy mieszkalne, domy rekreacyjne,
domy drewniane, domy murowane,
domy pod klucz, budowa domów,
budowa domów drewnianych,
budowa domów murowanych,
dom rekreacyjny, dom letniskowy,
budowa domów pod klucz,
budowa domów rekreacyjnych,
budowa domów całorocznych,
budowa domów mieszkalnych,
budowa domów jednorodzinnych


Kontakt

Ptaszek Budowa Domów Drewnianych

Nowa Wieś 15 
06-456 Ojrzeń
Mazowieckie
E-mail: ptaszek1710@vp.pl
Tel. kom.: 514 245 472
www.budowadomow-ptaszek.pl

© 2016 www.budowadomow-ptaszek.pl Ptaszek Budowa Domów Drewnianych - budowa domów drewnianych, murowanych, pod klucz. Wszystkie prawa zastrzeżone.